Sa kabila ng mga hinaing at pagkwestyon, ipinatupad ng administrasyon ng Unibersidad ang pagtaas ng miscellaneous fee.Mula P6,048.77 ay na naging P6,359.27 kasama na ang iba pang mga babayarin, mabisa ngayong taon.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s