August 2015 Issue

Bilang isang pamumungad sa 9,956 na estudyante ng Unibersidad ng San Agustin, isang seremonya ang idinaos sa bagong tapos na Plaza de San Agustin, ika-15 ng Hunyo 2015.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s